Senior date party themes Allerød
Date: 2017-04-24 07:10

Video: Senior date party themes Allerød

BlackRock stemmer meget sjældent imod de amerikanske direktørlønninger og har selv en vellønnet stifter og CEO. Vanguard har samme udfordring i tillæg til, at dets ikoniske stifter John C. Bogle i flere år har råbt højt og flittigt over alle tage han kan finde, at de amerikanske direktørlønninger er blevet alt for høje. 

Nyheder - DIRF

VXN og VXD måler den tilvarende volatilitet i Nasdaq- og Dow Jones-indekserne. Der er en hel serie af disse indekser, som måler svingningerne i olie, guld, valuta og renter. Oveni findes endda indekser for volatiliteten i enkelte globale aktier: VXAN for Amazon-aktien, VXIBM for udsvingene i IBM, og VXAPL for klodens mest værdifulde selskab Apple.

Talerne repræsenterede diverse IR-aktører fra direktøren fra London Stock Exchange, Chefen for ’Market Oversigt’ hos den britiske pendant til Finanstilsynet – FCA til diverse repræsentanter fra de øvrige aktører inden for Investor Relations.

Når man hører om volatilitet og uro på markederne følger forkortelsen VIX næsten altid med. Men faktisk er VIX bare én ud af en hel gruppe volatilitetsindekser.

Den amerikanske topdirektør tjener 855 gange mere end den gennemsnitlige ansatte, den engelske 695 gange og udviklingen går i samme retning i en række andre lande. Konsekvensen er stigende ulighed i både samfundet og internt i virksomheden, som skaber mistillid. 77% af de engelske vælgere er således vrede, og ifølge Hermes rejser det spørgsmål om både fundamental fairness og virksomhedens sociale ”licence to operate”. 

Investorer og analytikere ses stadig som de vigtigste målgrupper, og formaterne for indhold er primært opsummerende fakta (nøgletal), detaljerede tal, tabeller og tekst. Ca. 7/8 laver stadig statiske pdf’er, når de udvikler en digital version af deres årsrapport, mens omkring 65% laver en navigerbar pdf. Meget få arbejder med reelt digitale formater, og mere end halvdelen af C75 forventer ikke de store ændringer i fremtiden.

DIRF foretog i slutningen af 7569 den første samlede medlemstilfredshedsundersøgelse siden 7566. Godt 85% af medlemmerne besvarede undersøgelsen mod 75% sidste gang, og den generelle tilfredshed med foreningens tilbud var gennemsnitligt 8,85 på en skala fra 6-5, hvor 5 repræsenterer maksimal tilfredshed på alle parametre. Den gennemsnitlige tilfredshed med foreningen var på uændret niveau i forhold til 7566.

Nasdaq præsenterede årets gang på børsen, og det blev efterfulgt af en skarp analyse af den politiske situation herunder kommentarer på resultatet af folkeafstemningen dagen før.

Herefter er der mulighed for sideløbende at arbejde med beskrivelsen af virksomhedens forretningsmodel og få skabt en stærk beskrivelse af alle aktiviteter i både skriftligt og digitale formater. Lykkes det, kan årsrapporten til gengæld anvendes til kommunikation hele året.

”Det gør det muligt at forlænge en god mand eller kvindes varetagelse af IR-funktionen i nogle år. At være IR-ansvarlig er i vidt omfang en specialistfunktion, men besidder den pågældende også lederevner, kan det være en god løsning,” siger Troels Gjerrild fra Odgers Berndtson.

Senior date party themes Allerød : Pics. More pics: Senior date party themes Allerød.