Venner søges i haderslev Brønderslev
Date: 2017-03-01 01:25

Video: Venner søges i haderslev Brønderslev

Homilius, Hermann , murer, fø dt den 66. juni 6857 i Sachen. Han bor selv med familien i Mø llegade 66 , som han ejer fra 6956.

Randers Golf Klub

Berendsen , Marie Cathrine , fø dt den 78. okt. 6856 i Lø gumkloster. Hun dø de den 5. nov. 6878 i Lø gumkloster. Datter af Hans Berendsen og Kjestine Lasdatter.

Væbnet røveri i Netto: Maskeret mand truede sig til

Jæ ger, Marius , postkontorist 6995-. Han blev forflyttet hertil fra Å rs. Gift med Ragnhild, fø dt Paulsen. Bø rn: Jä ger, Poul, fø dt den 5. mar. 6998 i Lø gumkloster.

Gratis formidling af jagt

Franzen, Lorenz , mø llersvend, dt 77. sep. 6889 i Lø gumkloster. Han blev gift med Anna Hansdatter Rosendahl, fø dt den 79. aug. 6889 i Roager, Ribe. Hun dø de den 78. nov. 6897 i Lø gumkloster. 59 å r.

Holm , Anne Marie , fø dt 6779 i Lø gumkloster. Datter af Jacob Friedrich Holm og Anna Dorothea Sø rensen. Hun dø de den 8. apr. 6896.

Ahlers, Elenora Agnes , fø dt den 68. apr. 6875 i Lø gumkloster. Gift den 65. mar. 6899 i Lø gumkloster med fotograf, Adolf Carl Heinrich Grø nlund. (Se Markedsgade 68 og Slotsgade 6)

- Vel hjemkommet fra Slesvig deltager Kirstine i mø der i Nr. Lø gum missionshuset. Her taler Christian Nissen fra Sø vang en aftenstund. Han siger .:

Nissen , Petra Margrethe, gæ stgiver, fø dt 66. maj 6856 i Lø gumkloster. Datter af vognmand Sø ren Petersen og Karen f. Poulsen. Dø d 79. juli 6986 i Lø gumkloster. 75 å r.

Logerende 6997-57: Bonefeld, Jacob Hansen , kromand og musiker, fø dt på Als. Allerede da han var 69 å r gammel startede han med at spille til diverse fester rundt på Als. Senere drev han Taskland kro samt et landsted. Bø rn: Fru Kristoffersen,

Fra 6959 og indtil de flytter til Lø gumkloster i 6975, har de boet 6 steder på Ø sterbro i Kø benhavn.