Company dating aarhus university Faxe
Date: 2017-03-01 19:49

Video: Company dating aarhus university Faxe

Hos VIA University College kan virksomheder, foreninger og kommuner leje lokaler med eller uden forplejning. Læ s mere om mulighederne her.

Bøger hos Saxo - Danmarks største udvalg af bøger

De studerende har blandt andet adgang til en ny idræ tshal, og VIA De Studerendes Rå d arrangerer salsaundervisning, Counter-Strike-turnering, Photoshop-lektioner, fester og meget andet.

Tags

Rå dgivning er gratis for de studerende og der kan bestilles tid til samtaler torsdag og fredag. Alle henvendelser behandles under dyb diskretion.

Webhotel hos - Registrer Domæner - Webhosting

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Junior Consult består af 79 konsulenter med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og interesser, hvorfor vi besidder en bred vifte af kompetencer inden for en række forskellige områder, der kan skabe værdi for netop jer. Endvidere sikrer vidensdeling fra vores store alumnenetværk en forøgelse af vores kompetencekartotek.

Der er fortrinsvis litteratur inden for emnerne: matematik, fysik, almen teknik, bygge- og anlæ gsteknik, maskinteknik, landbrugsteknik, miljø teknik, EDB/IT, sprog, ø konomi og ledelse, marketing, organisation, business, pæ dagogik og sygepleje.

Det betyder, at hvis der er noget, man tumler med, som gø r det svæ rt at overskue eller koncentrere sig om studierne, så kan man altid henvende sig ved studenterpsykologen.

Centeret har en jobportal, hvor virksomheder kan slå jobs, projekter og praktikpladser op, og de hjæ lper gerne virksomhederne med at finde den rigtige kandidat.

Career Service Centre arbejder med at matche studerende og virksomheder i forbindelse med studiejobs, praktikpladser og projekter.

Centeret har en jobportal, hvor virksomheder kan slå jobs, projekter og praktikpladser op, og de hjæ lper gerne virksomhederne med at finde den rigtige kandidat.

Ungdomsuddannelser har mulighed for at lå ne laboratorier og væ rksteder til fx forsø gsopstillinger og tests. Der vil væ re undervisere og studentermedhjæ lpere fra VIA, som hjæ lper eleverne fra ungdomsuddannelserne.

Company dating aarhus university Faxe : Pics. More pics: Company dating aarhus university Faxe.